РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В КИТАЇ ЯК ПОКАЗНИК СКОРОЧЕННЯ БІДНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. П. Волков

  А. В. Переверзєва

  О. Ю. Карпенко

Анотація

Важливим процесом для розвитку світової економіки є зменшення нерівномірності розподілу доходів, підвищення рівня життя населення з одночасним подоланням бідності. Індикатором ефективного вирішення зазначених питань є формування та розвиток середнього класу як в окремих країнах, так і на світовому рівні. У статті проаналізовано формування й розвиток середнього класу, який є якісним і кількісним індикатором оцінювання рівня бідності в країні. Кількісне вимірювання характеризує рівень доходу та кількість представників середнього класу в суспільстві, а якісна оцінка передбачає аналіз розподілу витрат за напрямами. Середній клас у Китаї є основою економічного зростання й розвитку в майбутньому. Згідно з прогнозами, середній клас у Китаї до 2027 р. становитиме 25% при рівні бідності менше ніж 3%. Представники середнього класу мають стабільний рівень доходу, що гарантує доступність до товарів і послуг, які визначають обсяг і структуру споживання. Прагнення активізувати внутрішній попит у Китаї стимулює впровадження політики, спрямованої на максимальне збільшення представників середнього класу за одночасного скорочення рівня бідності. У 2020 р. Китай почав реалізацію стратегії «циркуляційної економіки» з метою збільшення рівня внутрішнього споживання за рахунок розширення середнього класу. Відповідно, зростання обсягу споживання стимулює розвиток економіки та збільшення ВВП країни. При цьому товарообіг переміщується від зовнішнього споживача на внутрішній ринок, що знижує залежність національного доходу країни від динаміки експорту, який зазнає впливу глобальних викликів сьогодення. В умовах часткової закритості країн унаслідок епідемії потрібно шукати альтернативні шляхи розвитку та формувати майбутні пріоритети. Китай спрямував значну частину економічного потенціалу на зростання середнього класу, що за ланцюговою реакцію забезпечує скорочення кількості населення за межею бідності.

Як цитувати

Волков, В. П., Переверзєва, А. В., & Карпенко, О. Ю. (2021). РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В КИТАЇ ЯК ПОКАЗНИК СКОРОЧЕННЯ БІДНОСТІ. Китаєзнавчі дослідження, (2), 57-71. https://doi.org/10.51198/chinesest2020.02.057
Переглядів статті: 134 | Завантажень PDF: 63

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

середній клас, споживання, витрати, дохід, економічне зростання

Посилання
Zhang, Yu., Guanghua, W. & Niny, K. The Rise of the Middle Class in the People’s Republic of China. ADB Economics Working Paper Series. 2011, 247, 47 p. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28436/economics-wp247.pdf
Zhou X.H. Study of the Chinese middle class. Beijing Social Science Academic Press, 2005.
Wan, G. H. Changes in Regional Inequality in Rural China: Decomposing the Gini Index by Income Sources // Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 2001, 45(3), 361–82.
Barro, R. Determinants of Democracy // Journal of Political Economy, 1999, 107 (6), 158–183.
Kharas, H., & G. Gertz. The New Global Middle Class: A Cross-Over from West to East. China’s Emerging Middle Class: Beyond Economic Transformation. Washington, DC: Brookings Institution Press. Forthcoming. 2010.
Banerjee, A. & E. Duflo. What is Middle Class about the Middle Classes around the World? // Journal of Economic Perspectives, 2008, 22 (2), 3–28.
Johnston, A.I. Chinese middle class attitudes towards international affairs: Nascent liberalization? The China Quarterly. 2004. № 179. Sep. P. 603—628. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.proquest.com/docview/229505762/fulltext PDF/131603BE30756FCFAF8/6?accountid=35419.
Как Живут Люди В Китае - особенности и традиции китайцев. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://gruz-china.ru/blog/kak-zhivut-lyudiv-kitae-osobennosti-i.
Рівні життя в Китаї (середній клас). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://prc.today.
Подъём среднего класса в Китае. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://svpressa.ru/world/article/45629/.
Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры. Национальный совет по разведке, 2019. 169 с.
Внутренняя циркуляция - новая экономическая стратегия Китая. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://bin.ua/news/foreign/world/254924-vnutrennyaya-cirkulyaciya-novaya-yekonomicheskaya.html.
На что тратит деньги китайский «средний класс». Инфографика. Журнал «Китай». 2017. №05 (139). С.12-13.
Мащенко Е. «Маленький император» китайской семьи. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zn.ua/SOCIUM/malenkiy_imperator_kitayskoy_semi.html
李培林、张翼。《中国中产阶级的规模和认同》。
李春玲。“中国当代中产阶层的构成及比例”,《中国人口科学》,2003 年第 6 期。
李春玲。《社会分层理论》,中国社会科学出版社,2008。
李强、陈振华。“20 世纪西方社会结构一个根本性的变化——析西方国 家的中产阶级” 《红旗文摘》2003 年第 11 期。
李春玲:“中国中产阶级的增长及其现状”,《江苏社会科学》,2008 年第 5 期。
周晓虹主编《中国中产阶层调查》,社会科学文献出版社,2005。
周晓虹。“中国中产阶级;现实抑或幻象”,《天津社会科学》2006 年 第 2 期 。
周晓虹。“《白领》、中产阶级与中国的误读” 。
肖文涛。“中国中间阶层的现状与未来发展”《社会学研究》2001 年第 3 期 。