КИТАЙ ЯК СУБ’ЄКТ ЦИФРОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІДЕРСТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. М. Рябець

Анотація

Статтю присвячено дослідженню досвіду феноменально швидкої цифрової трансформації промисловості Китаю та його перетворенню на впливового й активного суб’єкта цифрової глобалізації, що є тенденцією, яка багато в чому визначає вектор розвитку сучасної глобальної економічної системи. Наведені основні характерні особливості китайських економічних та політичних реформ, які обумовили їх успішність. Встановлено, що для забезпечення підтримки подальшого зростання рівня економіки, країні необхідно здійснювати швидкий перехід на новий етап розвитку – на основі інновацій. Адже з’ясовано, що традиційна промисловість Китаю вже досягла свого піку, і лише цифрова трансформація надасть їй новий імпульс та сприятиме його перетворенню на світового інноваційного та цифрового лідера. Актуальність змістовності даного твердження була практично підтверджена через аналіз ряду програмних документів та стратегічних планів уряду Китаю, зокрема програма МІС-2025. в роботі зазначаються досягнуті успіхи Китаю у сфері розвитку цифрової економіки, ідентифіковано основні драйвери та особливості її становлення. Зроблено акцент на те, що за більшістю абсолютних показників, які відображають поточний рівень інноваційного розвитку та цифровізації економіки, КНР вже посідає перші позиції у світі. Встановлено, що у майбутньому цифрова глобалізація саме через цифровізацію продовжить трансформувати економіку Китаю, підвищуючи її ефективність та пом’якшуючи наслідки уповільнення потенційного економічного зростання, що виникає по мірі досягнення китайською економікою стану розвиненості. Зазначається, що цифрова глобалізація надала Китаю нові джерела зростання, вже зараз вона надала значні можливості промисловості, оскільки сприяла зростанню рівня продуктивності, створенню високопродуктивних робочих місць у нових високотехнологічних секторах. Відмічається висока зацікавленість країни у ключових технологіях та наукових розробках, що має прояв у різкому зростанні, протягом останніх років, обсягів венчурного інвестування. На основі проведеного аналізу було зроблено висновок про високу ймовірність подальшої ескалації глобального суперництва з світове цифрове та інноваційне лідерство між Китаєм та іншими, в першу чергу, розвинутими країнами світу.

Як цитувати

Рябець, Н. М. (2021). КИТАЙ ЯК СУБ’ЄКТ ЦИФРОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІДЕРСТВА. Китаєзнавчі дослідження, (3), 109-126. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.109
Переглядів статті: 47 | Завантажень PDF: 31

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

промисловість, інноваційний розвиток, цифрова глобалізація, венчурний фонд, глобальне лідерство, економічне зростання, високі технології, продуктивність, цифрова економіка, зайнятість

Посилання
Accelerate Digital Business Transformation// U.S. Department of State. (2017) [Electronicresource]. – Mode of access: https://www.automation.com/en-us/articles/2017/digitalization-101-the-means-to-a-successful-enter. – Date of access:30.04.2021.
Business analysis and digital transformation // IIBA (2017). [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.iiba.org/globalassets/standardsand-resources/whitepapers-and-studies/files/business-analysis-and-digitaltransformation.pdf. – Date of access: 01.05.2021.
China Academy of Information and Communications Technology (2019b) White Paper on Digital Economy Development of G20 countries. December.
China Academy of Information and Communications Technology (2017c) Internet Development Trends Report. December.
Digital China: Powering the economy to global competitiveness / McKinsey global institute. – 2017. – 176 p. – Mode of access: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/China/Digital%20China%20Powering%20the%20economy%20to%20global%20competitiveness/MGI-Digital-China-Report-December-20-2017.ashx
Digitalization: The Means to a Successful Enterprise Outcome // Automation[Electronic resource]. – Mode of access: https://www.automation.com/en-us/articles/2019/digitalization-101-the-means-to-a-successful-enter. – Date of access: 01.05.2021.
Duncan H., Martosko D. America usurped: China becomes world’s largest economy – putting USA in second place for the first time in 142 years, Daily mail 09.10.2019, URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2785905/Chinaovertakes-U-S-world-s-largest-economy-IMF-says-economy-worth-17-6trillion-America-falls-second-place-time-1872.html.
Innovation: Les chinois Alibaba & Tencent а l’assaut du Top 50 // Les numeriques. – 2018. – 17.01. – Mode of access: https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/innovation-chinois-alibaba-tencent-a-assaut-top-50-n70537.html
How Digital Transformation is Shaping a New China // China Telecom Americas [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.ctamericas.com/digitaltransformation-shaping-new-china/.
IDC says China’s ICT Market Faces Both Opportunities and Challenges amidthe COVID-19 Outbreak // IDC (2020). [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHE46045120.