ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ОРІЄНТАЛІСТІВ У ХАРБІНІ (1936–1938 рр.): КИТАЄЗНАВЧІ СТУДІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Р. А. Лах

Анотація

У пропонованій роботі висвітлено діяльність Товариства Українських Орієнталістів на Далекому Сході. Вперше з’ясовано роки існування та осіб, що входили до організації. Особливий акцент зроблено на китаєзнавчих студіях товариства як невід’ємному елементові сходознавчої науки. У дослідженні представлені розвідки з історії, філософії та літератури Китаю Ф. Даниленка, В. Одинця, Д. Барченка, що досі не були предметом досліджень. Коротко подано деякі деталі з біографії українських сходознавців на Далекому Сході. Вперше проаналізований збірник ТУО під назвою “Далекий Схід” (1936).

Як цитувати

Лах, Р. А. (2021). ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ОРІЄНТАЛІСТІВ У ХАРБІНІ (1936–1938 рр.): КИТАЄЗНАВЧІ СТУДІЇ. Китаєзнавчі дослідження, (1), 20-31. вилучено із https://chinese-studies.com.ua/index.php/journal/article/view/92
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 19

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Товариство Українських Орієнталістів, китаєзнавство, українські сходознавці, українсько-китайські відносини, Харбін

Посилання
Барченко Д. Китайська поезія // Далекий Схід. Харбін, 1936.
Богиня місяця та місячний зайчик // Далекий Схід. Харбін, 1936.
В справі рецензії на Енциклопедію українознавства // Свобода. 27 листопада. Ч. 227. Джерсі ситі, 1956.
Далекий Схід: збірник, присвячений справам українського Далекого Сходу. Харбін: видання Ради Української Національної Колонії у Маньчжу-Ді-Го, 1936.
Даниленко Ф. Тигр в городе // Вестник Азии. Харбин, 1922, № 48.
Даниленко Ф. Чжань Чэнь // Вестник Азии. Харбин, 1922a, № 48.
Даниленко Ф. К вопросу о развитии производительных сил Китая // Вестник Азии. Харбин, 1923, № 51.
Даниленко Ф. Лянь-Сянь // Далекий Схід. Харбін, 1936.
Жуйтан Л. Богиня місяця // Далекий Схід. Харбін, 1936.
Звідомлення про працю Української Національної Колонії в Маньчжу-Ді-Го. Харбін, 1937.
Капранов С. Діяльність Товариства українських орієнталістів у Харбіні (1936–1937 рр.) // Східний світ. Київ, 2011, № 3.
Косинова О. Востоковедческая и краеведческая подготовка в учебных заведениях российского зарубежья в Китае. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/2/Kosinova_training/ (дата звернення – 22.11.2018).
Левитский В. Гордеев Тарас Петрович. URL: http://myharbin.name/persona-lii/182-gordeev-taras-petrovich (дата звернення – 25.05.2019).
Оглезнева Е. Славянское языковое присутствие в Китае первой половины XX в. (на материале Харбина – центра русского восточного зарубежья). URL: https://cyberleninka.ru/article/v/slavyanskoe-yazykovoe-prisutstvie-v-kitae-pervoy-poloviny-hh-v-na-materiale-harbina-tsentra-russkogo-vostochnogo-zarubezhya (дата звернення – 25.05.2019).
Одинець В. Сучасне сходознавство // Далекий Схід. Харбін, 1936.
Одинець В. Хіни чи Китай // Далекий Схід. Харбін, 1936a.
Пріцак О. Орієнталістика // Енциклопедія українознавства. Т. 5. Львів, 1996.
Рерих Н. Дневник Маньчжурской экспедиции (1934–1935). Москва, 2015.
Світ І. Доля українських орієнталістів // Свобода. 14 лютого. Ч. 29. Джерсі ситі, 1976.
Світ І. Україна в азійських мовах // Свобода. 14 серпня. Ч. 172. Джерсі ситі, 1953.
Справедливий І. // Далекий Схід. Харбін, 1936.
У справі Дмитра Барченка // Свобода. 27 грудня. Ч. 248. Джерсі ситі, 1956.
Хисамутдинов А. Русские волны на Пасифике: Из Росии через Китай, Корею и Японию в Новый Свет. Пекин – Владивосток, 2013.
Хисамутдинов А. Русские етнографы-эмигранты в Маньчжурии, их труды и судьбы. URL: https://docplayer.ru/amp/29871184-Izuchaya-kitay-trudy-i-sudby-russkih-emigrantov.html (дата звернення – 25.05.2019).
Черномаз В. Украинское Национальное Движение на Дальнем Востоке (1917–1922 гг.). Владивосток, 2009.
Чорномаз В. Дмитро Барченко // Енциклопедія сучасної України, 2003. Т. 2. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40651 (дата звернення 13.11.2018).
Чорномаз В. Зелений Клин (Український Далекий Схід). Владивосток, 2011.
Чорномаз В. Сумчани в Українському національному русі на Далекому Сході. URL: http://e-news.com.ua/print/281352.html (дата звернення – 21.11.2018).
Чорномаз В. Українці в Шанхаю. Київ, 2017.
Cipko S. Ukrainians in Manchuria // Past Imperfect, 1992, № 1.
Young L. Japan’s Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime imperialism. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 1998.