ПОЕТИКА ГРОТЕСКУ В РОМАНІ МО ЯНЬ «КРАЇНА ВИНА»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. І. Ковпік

  Ю. В. Єловська

Анотація

У статті йдеться про специфіку використання прийомів поетики гротеску в романі китайського письменника Мо Янь «Країна вина». Автори розглядають роман із позицій галюциногенного реалізму, який дозволяє поєднувати елементи міфотворення з історичним екскурсом та реаліями сучасності. У процесі дослідження виявлено, що китайський письменник узяв за основу жанрові особливості роману-мораліте і за допомогою прийому гротеску структурував зміст роману так, що в результаті вийшов новий та оригінальний жанр – роман-символ. Сутність авторської стратегії полягала у тому, щоб поєднати химерне, фантастичне, реальне, які багатогранно презентують сучасному читачеві дивний світ китайської дійсності, де реальне й нереальне перебувають в органічній єдності. Прийом гротеску в романі «Країна вина» виконує функції своєрідного каталізатора, за допомогою якого життєві закономірності виявляються з особливою інтенсивністю та наочністю. Кожен персонаж у романі є певним символом. Звернення до поетики гротеску зумовлене суспільно-історичними передумовами написання роману, тому авторський варіант бачення емпіричного світу став засобом творення світу художнього. Гротескний принцип зображення дійсності, реалізований на різних рівнях тексту (на рівні сюжету, композиції, системи образів, стилю), разом із постмодерністським світосприйняттям письменника привели до використання оповідної стратегії, для якої характерні такі риси: наскрізний гротеск, суцільна іронія, сміх над страшним і тим, що відштовхує, пародіювання норм суспільного, освітнього й родинного виховання; ефект «macabre», коли порушується співвідношення між смішним і жахливим, нівелюється протиставлення добра і зла, життя і смерті; глузливе перемішування різних стилів і жанрів, інтертекстуальне переосмислення історії, понять прогресу, гуманності та толерантності; фрагментарність алогічного сюжету, дискретний хронотоп, відкритість оповідної структури, гра як провокація читача, тип образної експресії та принцип художнього структуротворення. Гротеск у романі Мо Янь «Країна вина» став способом організації художнього тексту як цілого, ключовим поняттям, яке сприймається як засіб існування у світі, як фундаментальний принцип інтерпретації дійсності. Оповідна манера письменника тяжіє до трагіфарсу як своєрідної форми критики життя та суспільства.

Як цитувати

Ковпік, С. І., & Єловська, Ю. В. (2021). ПОЕТИКА ГРОТЕСКУ В РОМАНІ МО ЯНЬ «КРАЇНА ВИНА». Китаєзнавчі дослідження, (3), 217-226. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.217
Переглядів статті: 14 | Завантажень PDF: 18

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

поетика, гротеск, роман-символ, гра, структурування, Мо Янь

Посилання
Ісаєва Н. Особливості моделювання художньої дійсності у прозі Мо Яня 1980-х років. Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Вип. 7 (1). 2013. С. 75–82.
Котюхова А. Поэтика гротеска в романе Л. Пиранделло «Покойный Маттиа Паскаль». 2013. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poetika-groteska-vromane-l-pirandello-pokoynyy-mattia-paskal-1 (дата звернення – 07.07.2021).
Криворучко С. Метафоричність у романі Мо Яня «Великі груди, широкі сідниці». Сходознавство. Актуальність та перспективи. Тези доповідей І Міжнародної науково-методичної конференції, 20 березня 2020 р. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. С. 8–10.
Ларіна О., Ісаєва Н. Особливості міжтекстової взаємодії у романі Мо Яня «Країна вина». Літературознавчі студії. 2013. С. 92–103.
Мо Янь Країна вина: роман / переклад з китайської М.В. Савченко. Харків : «Фоліо», 2015. 525 с.
Обихвіст М. Роль матері як невід’ємний аспект «соціалізації» жінки у романах С. Рушді «Останнє зітхання Мавра» та «Мо Яня «Великі груди, широкі сідниці». Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Вип. 2(86). 2017. С. 186–195.
Палій О. Поетика гротеску в чеському постмодернізмі (роман Павла Когоута «Катиня»). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31(70). № 4. Ч. 3. 2020. С. 189–194.
Печарський А. Іван Франко – Мо-Янь (莫言): екзистенційні пошуки літературного діалогу. Українське літературознавство. Вип. 78. 2014. С. 201–208.
Селігей В. Актуальні проблеми дослідження сучасної китайської літератури. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2019. № 1(17). С. 122–127.
Тун Дань Дань Специфика образа Дина Гоуэра в романе Мо Яня «Страна вина». URL: http://journals.uspu.ru/attachments/article/1968/%D0%A1%D1%82%2023.pdf