СИНТАКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У РАЗІ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  А. І. Тулупова

  Т. В. Вечоринська

Анотація

Сучасний глобалізований світ вимагає послуг із перекладу у багатьох сферах життя людини. Не є винятком і переклад нормативно-технічної документації, адже послуги технічного перекладу користуються дуже широким попитом. Сфери будівництва, діловодства, бізнесу залучають перекладачів для здійснення перекладу нормативно-технічних документів. У площині китайської та української мов цей переклад є невіддільною частиною діяльності компаній, наприклад, китайських, котрі розширюють кордони своєї діяльності та ведуть бізнес в Україні. У такому разі для китайської компанії є важливим ведення діяльності саме за законами та нормами України. Переклад нормативно-технічної документації покликаний подолати проблеми та непорозуміння і налагодити зв’язки між двома країнами. Очевидним є той факт, що для здійснення перекладу на засадах еквівалентності та адекватності потрібні як знання особливостей синтаксису китайської та української мов, так і врахування синтаксичних аспектів саме нормативно-технічної документації. Тому переклад нормативно-технічної документації здійснюватиметься за законами синтаксису та логіки. Важливість синтаксису у царині китайської граматики неодноразово підкреслювалася китайськими вченими Лі Цзіньсі та Гао Мінкаєм. У центрі уваги нашої статті – переклад нормативно-технічної документації з української мови китайською, матеріалом для дослідження вибрано Державні будівельні норми України, Державний стандарт України та Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у разі визначення вартості будівництва. Для аналізу синтаксичних трансформацій застосовано систему китайського дослідника Ма Цінхуа, висвітлену у його праці “Практичний курс перекладу”, що описує особливості перекладу з англійської мови на китайську. Натепер нам не відомі праці вітчизняних чи то зарубіжних дослідників, які б ґрунтовно висвітлювали особливості передачі синтаксичних конструкцій у технічному перекладі мовної пари українська–китайська. Отже, метою нашої роботи є дослідження використання синтаксичних трансформацій під час перекладу з української мови. У роботі наводяться детальні пояснення, обґрунтування та приклади таких трансформацій, як: заміна порядку, членування речень за допомогою знаків пунктуації, трансформація слів у речення, об’єднання речень, скорочення речень, зміна стану та антонімічний переклад.

Як цитувати

Тулупова, А. І., & Вечоринська, Т. В. (2022). СИНТАКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У РАЗІ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Китаєзнавчі дослідження, (1), 83-94. https://doi.org/10.51198/chinesest2022.01.083
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 36

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

українсько-китайський переклад, синтаксичні трансформації, синтаксис, граматика, технічний переклад, нормативно-технічна документація

Посилання
Гарбовский Н. К. Теория перевода. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2004. 544 с.
Гарник І. В. Типологія перекладацьких трансформацій : навчально-методична розробка на базі англійської мови. Київ : МІЛП, 2001.
Гінзбург М. Д. Синтаксичні конструкції у фахових текстах : практичні висновки з рекомендацій мовознавців. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. 2008. № 620. С. 26–32.
ДБН В.1.2-15:2009 “Мости та труби. Навантаження і впливи”.
ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 “Правила визначення вартості проєктних робіт та експертизи проєктів будівництва”.
Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва : Высш. шк., 1990. 253 с.
Міщенко А. Л. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу. Вінниця : Нова Книга, 2013. 448 с.
Павлюк І. Б. Провідні характеристики фахових мов. Проблеми семантики слова, речення, тексту. Вид. центр КНЛУ. 2012. № 28. С. 322–329.
Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва.
冯庆华. 实用翻译教程. 上海外语教育出版社. 2010(2). 791页.
Song Xiaoli, Wang Xin. Transformation in Interpretation Between Chinese and English. CSCanada Cross-Cultural Communication Language. 2019. Vol. 15. No. 3. Р. 6–9.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають