Про журнал

«Китаєзнавчі дослідження» – журнал видається чотири рази на рік Інститутом сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, ГО «Українська асоціація китаєзнавців» та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Key title: Kitaêznavčì doslìdžennâ (ISO 9)

Abbreviated key title: Kitaêznavčì doslìdžennâ (ISO 9)

Parallel title: Chinese studies

Виходить: 4 рази на рік

Журнал “Китаєзнавчі дослідження” реферується у:  Crossref, Vernadsky National Library Of Ukraine, Google Scholar, ResearchBib, EuroPub, Open Ukrainian Citation Index, Іndex Copernicus.

DOI: https://doi.org/10.15407/chinesest

Засновники: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, ГО «Українська асоціація китаєзнавців» та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Видавець: Видавничий дім «Гельветика».

Поточний випуск № 3 (2021)

Історія, філософія, наука та культура Китаю

Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КИТАЮ

Г. С. Алексеєвська, С. О. Якубовський, Т. А. Родіонова
Переглядів статті: 7 | Завантажень PDF: 4 | https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.083

Сторінки 83-96

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА ТОРГОВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ КИТАЮ

А. В. Кириченко, Л. О. Березовська
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0 | https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.097

Сторінки 97-108

СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОРИВУ КНР

Ю. О. Чалюк
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 2 | https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.127

Сторінки 127-140

Сторінки 141-152

Китайська мова та література

ІТАЛІЙСЬКА РЕЦЕПЦІЯ ЛІРИКИ ЛІ ЦІНЧЖАО

А. В. Калашникова
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0 | https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.153

Сторінки 153-167

КИТАЙСЬКА НАРОДНА КАЗКА ПРО МА ЛЯНА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

А. М. Мартинець, Т. П. Чередник, І. В. Ілійчук
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0 | https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.191

Сторінки 191-206

ОБРАЗ ЖІНКИ-ІНТЕЛІГЕНТКИ У ТВОРЧОСТІ ЛУ ЯО

Цзін Цао
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0 | https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.207

Сторінки 207-216

ПОЕТИКА ГРОТЕСКУ В РОМАНІ МО ЯНЬ «КРАЇНА ВИНА»

С. І. Ковпік, Ю. В. Єловська
Переглядів статті: 1 | Завантажень PDF: 0 | https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.217

Сторінки 217-226

Переклади китайської літератури

СЯ ЯНЬ. БАЦИЛИ ФАШИЗМУ

О. С. Воробей
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 0 | https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.253

Сторінки 253-272