Про журнал

«Китаєзнавчі дослідження» – журнал видається чотири рази на рік Інститутом сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, ГО «Українська асоціація китаєзнавців» та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Key title: Kitaêznavčì doslìdžennâ (ISO 9)

Abbreviated key title: Kitaêznavčì doslìdžennâ (ISO 9)

Parallel title: Chinese studies

Виходить: 4 рази на рік

Журнал “Китаєзнавчі дослідження” реферується у:  Crossref, Vernadsky National Library Of Ukraine, Google Scholar, ResearchBib, EuroPub, Open Ukrainian Citation Index, Іndex Copernicus.

DOI: https://doi.org/10.15407/chinesest

Засновники: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, ГО «Українська асоціація китаєзнавців» та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Видавець: Видавничий дім «Гельветика».

Поточний випуск № 1 (2022)

Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю

Китайська мова та література

Сторінки 22-32

Сторінки 95-105

Переклади китайської літератури

СЯ ЯНЬ. БАЦИЛИ ФАШИЗМУ

О. С. Воробей
Переглядів статті: 28 | Завантажень PDF: 13 | https://doi.org/10.51198/chinesest2022.01.106

Сторінки 106-118

ЛІНЬ ВАНЬЛІ. ВЕСІЛЬНИЙ СЕЗОН

К. Ю. Зінченко, Т. В. Вечоринська
Переглядів статті: 27 | Завантажень PDF: 19 | https://doi.org/10.51198/chinesest2022.01.119

Сторінки 119-126