Про журнал

«Китаєзнавчі дослідження» – журнал видається чотири рази на рік Інститутом сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, ГО «Українська асоціація китаєзнавців» та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Key title: Kitaêznavčì doslìdžennâ (ISO 9)

Abbreviated key title: Kitaêznavčì doslìdžennâ (ISO 9)

Parallel title: Chinese studies

Виходить: 4 рази на рік

Журнал “Китаєзнавчі дослідження” реферується у:  Crossref, Vernadsky National Library Of Ukraine, Google Scholar, ResearchBib, EuroPub, Open Ukrainian Citation Index, Іndex Copernicus.

DOI:  https://doi.org/10.51198/chinesest

Засновники: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, ГО «Українська асоціація китаєзнавців» та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Видавець: Видавничий дім «Гельветика».

Поточний випуск № 4 (2023)

Історія, філософія, наука та культура Китаю

Китайська мова та література