ПРОБЛЕМА СВОБОДИ У ФІЛОСОФІЇ ЧЖУАН-ЦЗИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. В. Капранов

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми свободи у філософії Чжуан-цзи. Розглянуто основні підходи до питання в китайських вчених і мислителів та в західних дослідників. Виділено групу ієрогліфічних біномів, що позначають різні аспекти поняття “свобода”: 在宥 цзай ю, 自然 цзижань, 逍遙 сяо яо, 天放 тянь фан. Проаналізовано випадки їхнього використання в тексті. На основі аналізу показано, що центральне місце серед них належить біному цзи жань, який виражає категорію істини, іманентно притаманної тій чи іншій людині (або “речі”-у), що постає як її природа. Свобода в розумінні Чжуан-цзи – це саморозгортання цієї істини-самотакості у спонтанній “недіяльності”. Воно відбувається як сяо яо – необумовлений рух у безмежному просторі, що супроводжується відчуттям радості, щастя. Стан архетипової давнини, коли все суще перебувало в такій свободі, – це “небесне визволення” тянь фан. А цзай ю – це свобода з точки зору володаря, свобода як його дар Піднебесній і водночас як найвищий акт влади над нею.

Як цитувати

Капранов, С. В. (2021). ПРОБЛЕМА СВОБОДИ У ФІЛОСОФІЇ ЧЖУАН-ЦЗИ. Китаєзнавчі дослідження, (2), 5-14. вилучено із https://chinese-studies.com.ua/index.php/journal/article/view/124
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 14

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

китайська філософія, історія філософії, Чжуан-цзи, свобода, даосизм

Посилання
Борох Л. Н. Конфуцианство и европейская мысль на рубеже XIX–XX веков. Москва, 2001.
Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. Москва, 1999.
Кіхно О. Проблематика свободи у філософії Шрі Ауробіндо Гхоша // Філософська думка, 2018, № 3.
Крушинский А. А. Творчество Янь Фу и проблемы перевода. Москва, 1989.
Леся Українка Вибране. Київ, 1977.
Малявин В. В. Чжуан-цзы. Москва, 1985.
Мудрецы Китая: Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы. Пер. с кит. Л. Д. Позднеевой. Санкт-Петербург, 1994.
Роговський О. М. Проблема свободи: між Сходом і Заходом // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди “Філософія”. Харків, 2017. Вип. 48, т. 2.
Тань Сытун. Учение о гуманности (Жэнь сюэ). Избранные главы. Предисловие, перевод с китайского и комментарий Д. Е. Мартынова // Вопросы философии. 2012, № 10. – http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=624&Itemid=52
Торчинов Е. В. Пути философии Востока и Запада. Санкт-Петербург, 2005.
Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. Пер. Котенко Р. В. Санкт-Петербург, 1998.
Чжуан-цзы: даосские каноны. Перевод, вступительная статья, комментарии В. В. Малявина. Москва, 2002.
Чумаченко Б. М. Вступ до культурології античності. Київ, 2009.
Ярош О., Капранов С., Кіхно О., Завгородній Ю. Проблема свободи у східних філософіях: теоретичні та екзистенційні виміри // Філософська думка, 2018, № 3.
Chuang-Tzu. A New Selected Translation with an Exposition of the Philosophy of Kuo Hsiang by Fung Yu-lan. Beijing, 1989.
Czuang-Tsy. Przełożyli Witold Jabłoński, Janusz Chmielewski, Olgierd Wojtasiewicz. Warszawa, 1953.
Deng Lianhe. “A Happy Excursion” and Freedom // Frontiers of Philosophy of China, 2010, Vol. 5, No. 3.
Wenzel C. H. Ethics and Zhuangzi: Awareness, Freedom, and Autonomy // Journal of Chinese Philosophy, 2003, Vol. 30, No. 1.
荘子。岸陽子訳。東京、1971.
莊子 – Zhuangzi. – https://ctext.org/zhuangzi
列子 – Liezi. – https://ctext.org/liezi