ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АСПЕКТУАЛЬНОГО МАРКЕРУ РЕАЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ 了 В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. О. Мерзлюк

Анотація

У поданій статті розглядається проблема функціонально-семантичних особливостей аспектуального маркеру категорії реалізації ситуації 了 в сучасній китайській мові. Дослідження семантичних, граматичних, функціональних особливостей маркеру 了 є однією з центральних проблем вивчення функціонально-семантичної категорії аспектуальності сучасної китайської мови. Функціонально-семантична категорія аспектуальності в сучасній китайській мові включає різнорівневі мовні засоби, що презентують внутрішню темпоральну структуру ситуацію. Центральною категорією в системі функціонально-семантичної категорії аспектуальності займає граматична категорія аспекту, що базується на опозиції двох підкатегорій: перфективності та імперфективності. Категорія реалізації ситуації, що виражається аспектуальним маркером 了, входить до системи перфективних аспектів. Семантичним інваріантом категорії реалізації ситуації визначаються такі ознаки, як цілісність, граничність, динамічність та реалізація ситуації. Водночас конкретна функція, що реалізується аспектуальним маркером 了 у висловлюванні, формується у взаємодії цього морфологічного показника з різними акціональними класами предикатів, такими як стативні предикати, предикати діяльності, предикати досягнення та предикати виконання. У взаємодії зі стативними предикатами, що вказують на таку ситуацію, яка не змінюється протягом всього періоду існування, аспектуальний маркер 了реалізує семантику інхоативності – зміну стану або появу нового стану. Предикати діяльності є тривалими гомогенними процесами, що не включають кінцеву точку, аспектуальний маркер 了 у взаємодії з предикатами діяльності реалізує функцію термінативності, тобто припинення розгортання ситуації, вичерпаності ситуації, а також вказує на факт того, що ситуація відбулася, була реалізована. Предикати досягнення та предикати виконання включають у свою семантику кінцеву точку ситуації; предикати виконання вказують на досягнення кінцевої точки як результат попереднього процесу, темпоральні характеристики предикатів досягнення не включають попередній процес, ці предикати характеризуються моментальністю. У взаємодії з цими акціональними класами предикатів аспектуальний маркер 了 реалізує функцію комплетивності, тобто досягнення кінцевої точки розгортання ситуації та реалізації результату. Таким чином, можемо зробити висновок, що функція, яку реалізує аспектуальний маркер 了, визначається взаємодією властивостей цього показника та темпоральних характеристик предикату.

Як цитувати

Мерзлюк, Д. О. (2022). ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АСПЕКТУАЛЬНОГО МАРКЕРУ РЕАЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ 了 В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ. Китаєзнавчі дослідження, (1), 47-56. https://doi.org/10.51198/chinesest2022.01.047
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 19

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

аспектуальність, перфективність, реалізація ситуації, акціональні класи, інхоативність, термінативність, комплетивність

Посилання
Мерзлюк Д. О. Диференційні ознаки перфективів і імперфективів у сучасній китайській мові. Вісник Маріупольського державного університету. Серія Філологія. 2017. Вип. 17. С. 185–192.
Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики: Синтаксис, семантика и прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка). Москва : Языки славянской культуры, 2002. 896 с.
Comrie B. Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge University Press, 1976. 142 p.
Li Ch., Thompson S. Mandarin Chinese. A Functional Reference Grammar. University of California Press, 1989. 691 p.
Loar Jian Kang. Learn to Use Chinese Aspect Particle. Routledge. 2019. 285 p.
McEnery Tony, Xiao Robert. Aspect in Mandarin Chinese: A corpus-based study. John Benjamins Publishing Company, 2004. 303 p.
戴耀晶。现代汉语时体系统研究。 江苏教育出版社, 1997 年。 177 页。
吕叔湘。现代汉语八百词。 北京:商务印书馆,1999年。 760 页。
孙英杰。现代汉语体系统研究。黑龙江人民出版社,2007 年。257 页
王力。中国现代语法。山东教育出版社,1985年。526 页。
赵元任。汉语口语语法。北京:商务印书馆,1979。380 页。