СТИЛІСТИЧНА КОДИФІКАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ВІРШОВАНОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРШОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПРАЦІ З ВІРШУВАННЯ «МАО ШИ СЮЙ» («毛诗序»)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. О. Костанда

Анотація

Статтю присвячено аналізу процесів стилістичної кодифікації поетичного тексту, які було започатковано видатним теоретичним есе з віршування «Мао ши сюй» («毛诗序», досл. «Передмова до віршів Мао»). Методологічно важливим для дослідження є розгляд структури «Мао ши сюй» та аналіз концепцій стилістичної кодифікації, вияв автентичної системи стилістичних засобів поетичного тексту, а також розгляд форм поетичного тексту з першої збірки віршів «Ши цзіну». Авторка статі аналізує процеси спадкоємності, ідеологічні та виховні функції китайської філологічної традиції, що були основним фактором для запровадження кодифікації стилістичних норм. Дослідження процесів стилістичної кодифікації у теоретичному есе з віршування «Мао ши сюй» передбачає всебічний аналіз ґрунтовних концепції стилістичної кодифікації, розгляд напряму розвитку концепцій стилістичної кодифікації в означеному вище есе. Синхронічний формат статті дозволяє конкретизувати та висвітлити той факт, що вдале введення стилістичної кодифікації залежало, з одного боку, від традицій теорії словесності, а з іншого – від уже сформованих ідеологічних, виховних, етичних та естетичних аспектів. Поєднання цих двох напрямів в одному філологічному теоретичному есе з віршування «Мао ши сюй» і започаткувало тенденцію для майбутнього функціонування стилістичних феномені поетичного тексту, сприяло формуванню мовної норми та культури мови стародавнього та сучасного Китаю. Доведено, що зафіксовані в есе форми поетичного тексту (народні пісні, оди, гімни) продовжили процеси формування стилістичних норм як окремої галузі філології давнього Китаю, а також наочно продемонстрували, як ідеологічно-виховна традиція впливає на вибір форм тексту та стилістичних засобів, а також афективні характеристики поетичного тексту, що є вагомим здобутком для формування класичної стилістики китайської мови, а також літературознавчих дослідницьких традицій.

Як цитувати

Костанда, І. О. (2021). СТИЛІСТИЧНА КОДИФІКАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ВІРШОВАНОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРШОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПРАЦІ З ВІРШУВАННЯ «МАО ШИ СЮЙ» («毛诗序»). Китаєзнавчі дослідження, (3), 168-178. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.168
Переглядів статті: 113 | Завантажень PDF: 69

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

форми тексту, класифікація, стилістика, кодифікація, стандартизація мови

Посилання
Лисевич И.С. Возникновение понятия жанра в китайской литературе (фэн, я, сун). Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. Тезисы докладов 3-й научной конференции. Москва, 1967. С. 12–14.
Лисевич И.С. «Великое введение» к «Книге песен». Историко-филологические исследования: сборник статей. Москва : Восточная литература, 1974. С. 178–181.
Лисевич И.С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и Средних веков. Москва : Восточная литература, 1979. 266 с.
十三经今注今译 / 主编 夏剑.长沙: 岳麓书社, 1994. 1124 с.
卢永璘,张健,汪春泓. 等选注中国文学理论批评史资料选注 / 主编 张少康. 北京: 北京大学出版社, 2013. С. 68-81
周秉钓. 古汉语自学手册. 湖南: 湖南任命出版社, 1955. 522 с.
李南晖. 中国古代文体学论著集目 (1900–2014). 北京: 北京大学出版社, 2016. 504 с.
王琼. 中国古代图书分类的学术价值. 江西图书馆学刊. 江西, 2008. № 38(2). С. 6–8.
白寿彝.中国通史 第5卷 中古时代 三国两晋南北朝时期 下册. 上海: 上 海人民出版社, 2013. 897 с.
袁学良. 古代书目分类法与文学典籍崖略. 成都: 巴蜀书社, 2002. 322 с.
郑伟. 毛诗大序» 接受史研究: 儒学文论进程与士大夫心灵变迁. 北京: 人民出版社, 2015. 374 с.
郭英德. 中国古代文体学论稿. 北京: 北京大学出版社, 1995. 224 с.
陈振鹏 章培恒.古文鉴赏辞典 (上). 上海: 上海辞书出版社, 1997. 565 с.