ПРИНЦИП КОНТРАСТУ ЯК КОМПОЗИЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНА ОСНОВА «ПЕРЕДМОВИ ДО «ЗАПИСІВ НА КАМЕНІ»» («戚蓼生序本») АВТОРСТВА ЦІ ЛУШЕНА (戚蓼生)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. О. Костанда

Анотація

Художня реальність, будучи відображенням реальності об’єктивної, розвивається за її законами, а пізнання обох реальностей можливе завдяки наявності контрасту в тексті. Будь-який художній твір побудовано на контрастах: контраст – це виразний засіб, без якого неможливий художній текст. Мета цього дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати організуючу роль принципу розмаїття як на змістовному, так і на формальному рівні у «Передмові до «Записів на камені»» («戚蓼生序本») авторства Ці Лушена (戚蓼生). Передмову до «Записів на камені» можна розглядати як твір художньо-публіцистичного жанру: «публіцистичність» обумовлює аналітичність та належність передмови публіцистичного жанру, а система прийомів, завдяки яким реалізується естетична функція тексту, формує «художність». Контраст як принцип досліджений недостатньо, що зумовлює доцільність дослідження логічної структури поняття «принцип розмаїття». Актуальність статті обумовлюється важливістю аналізу принципу контрасту та його мовної реалізації через використання паралелізму як фундаментального композиційно-стилістичного принципу розгортання мови. Об’єктом цього дослідження є принцип контрасту у «Передмові до «Записів на камені» («戚蓼生序本»). Контраст як лінгвокогнітивний принцип має характеристики, надзвичайно важливі для жанру передмови: логічність, схематизм, емоційність, протиставлення, що сприяє запам’ятованості композиційних моделей, що впливають не тільки на логіку, а й на почуття людини. «Передмова до «Записів на камені»» має різноманітний спектр засобів для вираження контрасту: лексичні (які відповідно поділяються на ядерні та периферійні, залежно від мовної репрезентативності), синтаксичні, композиційні (контраст у тексті уявлень образним та сюжетним контрастом).

Як цитувати

Костанда, І. О. (2022). ПРИНЦИП КОНТРАСТУ ЯК КОМПОЗИЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНА ОСНОВА «ПЕРЕДМОВИ ДО «ЗАПИСІВ НА КАМЕНІ»» («戚蓼生序本») АВТОРСТВА ЦІ ЛУШЕНА (戚蓼生). Китаєзнавчі дослідження, (4), 69-78. https://doi.org/10.51198/chinesest2022.04.069
Переглядів статті: 112 | Завантажень PDF: 56

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

передмова, паралелізм, принцип контрасту, роман, китаська класична література, композиція

Посилання
Bally, Charles. Course in General Linguistics. London: Peter Owen Publishers, 1961. P. 240.
Jakobson R. Closing Statement: Linguistics and Poetics. / Style in Language (ed.Thomas Sebeok). Cambridge (Mass.): Massachusetts Institute of Technology, 1960. pp. 351–377.
曹雪芹. 戚蓼生序本石头记. 北京: 人民文学出版社, 2011. 3272 页
邓庆佑. 莫累戚翁遭骂名. 红楼梦学刊. 北京,1996. 第4. 页 24–31.
邓庆佑. 戚蓼生研究(中). 红楼梦学刊. 北京, 2003. 第2. 页 48–57.
童力群.〈戚蓼生序言〉写作时间考. 鄂州大学学报. 鄂州, 2011. 第1. 页51–62.
王猛. 试论明代小说序跋的文体特征与文学价值. 重庆师范大学学报. 重庆,2011. 第6. 页 52–59.
王人恩. 戚蓼生《〈石头记序〉笺释》. 社科纵横. 兰州, 2005. 第6. 页 36–42. 周汝昌. 红楼艺术. 北京: 人民文学出版社, 1995. 126 页