РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ В ПОЕЗІЇ ДЕНА КАН’ЯНЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Т. М. Регешук

  Т. В. Вечоринська

Анотація

В умовах сучасної геополітичної ситуації у світі особливої актуальності набуває питання національної та цивілізаційної ідентичності населення, спостерігається активізація процесів взаємодії представників різних країн і народів, а отже, різних культур. Це посилює інтерес учених до широкого кола проблем, присвячених вивченню уявлення народів щодо себе та «інших», репрезентації образу країни в культурній свідомості і літературному дискурсі інших країн. Останнім часом для багатьох дослідників великий інтерес становить вивчення особливостей сприйняття образу України іншими країнами. Особливу увагу науковці звертають на формування образу України в творах митців не лише Заходу, а і Сходу, зокрема й Китаю. І хоча в українському літературознавстві частка досліджень, присвячених мовленнєвому портрету образу України в китайській поезії практично відсутня, та слід зазначити, що в Піднебесній інтерес до нашої країни особливо актуалізувався після початку повномасштабної війни. Сьогодні все більше письменників Китаю звертаються до образу України у своїх творах, намагаючись зрозуміти та відкрити для себе нашу країну. Зокрема, відомий китайський поет, режисер і документаліст Ден Кан’янь (邓康延) наприкінці березня 2022 року написав цикл віршів, які він присвятив Україні та її героїчному народу. Це дуже цінно для розуміння ставлення китайських інтелектуалів до війни в Україні. Своєю творчістю Ден Кан’янь від імені китайської інтелігенції висловлює підтримку нашій країні в її прагненні до свободи й незалежності. Не секрет, що існує думка, що китайська література – це політично заангажовані тексти, які виконують не так мистецьку, як пропагандистську функцію. Вважаємо, що своїм дослідженням ми спростували цей міф та довели, що сучасна поезія Китаю – це твори, які резонують з нашим світовідчуттям і які дають надію на зближення наших культур та світів у недалекому майбутньому.

Як цитувати

Регешук, Т. М., & Вечоринська, Т. В. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ В ПОЕЗІЇ ДЕНА КАН’ЯНЯ. Китаєзнавчі дослідження, (1), 93-103. https://doi.org/10.51198/chinesest2023.01.093
Переглядів статті: 87 | Завантажень PDF: 52

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

китайська література, поезія, Ден Кан’янь, імагологія, Україна, Китай.

Посилання
Біскуб І.П., Данильчук А.Л., Макарук Л.Л. Філософія, суспільство, мова : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 224 с.
Борхес Х.Л. Сім вечорів. Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2019. 126 с.
Веретюк О.М. Візія України в сучаснім польськім та українськім романі (Леопольд Бучковський, Анджей Кусьнєвич, Влодзімеж Одоєвський, Улас Самчук, Ірина Вільде, Роман Андріяшик) : рукопис нострифікації наукового ступеня доктора філологічних наук : 10.01.05 «Порівняльне літературознавство». Тернопіль, 2003. 19 с.
Вечоринська Т.В., Воробей O.C. Література китайської діаспори: Імагологічний аспект. Східний світ. 2021, Вип. 1 (110). С. 93–101, available at: https:// doi.org/10.15407/orientw2021.01.093.
Ден Кан’янь. Українська асоціація китаєзнавців. 2022, available at: https:// sinologist.com.ua/den-kan-yan/ (дата звернення: 27.02.2023).
Кічун С.В. Лінгвістичні засоби створення образу. Молодий вчений. 2020. № 9 (85). С. 41–43.
Козоріз О.П. Стилістичні особливості Шевченкового «Заповіту» в китайських перекладах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2004. С. 43–45.
Колошук Н. Порівняльне літературознавство : посібник для вищих навчальних закладів. Київ : Кондор, 2018. 424 с.
Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту : навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008. 423 с.
Мандрівки Гімалаями. Казки з Тибету, Бутану, Ладакху і Сіккіму. Київ : Сафран, 2019. 148 с.
Наливайко Д.С. Теорія літератури й компаративістика: статті і розвідки. Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. 347 с.
Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства. Урок української. 2000. № 11–12. С. 50–57.
Ничко О.Я. Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.05. Тернопіль- ський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2008. 20 с.
Піднебесні пісні: поетичні переклади / пер. з кит. Ярослави Шекери. Київ : Сафран, 2020. 640 с.
Регешук Т. Ден Кан’янь. Вірші-присвяти Україні. Китаєзнавчі дослідження. 2022. Вип. 2. С. 104–107, available at: https://doi.org/10.51198/ chinesest2022.02.104.